Пресцентър

Новини

Пета партньорска среща по проект TRANSDANUBE се проведе в град Тулча, Румъния

23.05.2014

Служители на Областна администрация Видин – партньор по проект „TRANSDANUBE - Устойчив Транспорт и Туризъм по поречието на река Дунав”, участваха в Петата партньорска среща, която се проведе на 14-15 май 2014 г. в град Тулча, Република Румъния.Срещата бе организирана от Национален институт за изследвания и развитие в сферата на туризма – Букурещ. В нея взеха участие представители на всички партньори по проекта от Австрия, Германия, Унгария, Словакия, Сърбия, Румъния и България.На заседание на Направляващия комитет по проекта бе представено успешното верифициране на всички разходи от третия отчетен период и текущото финансово състояние, като бяха обсъдени и бъдещи финансови операции с оглед успешното приключване на проекта през месец септември 2014 г.Проведе се тематична работна среща с дискусия по текущото състояние на регионалните маркетинг стратегии, туристическите пакети и оферти за мека мобилност в Дунавския регион, разработени в рамките на проекта.Двудневният форум продължи с двустранни консултации за включване на разработените от партньорите пакети и оферти за мека мобилност на туристическия пазар. Също така бяха обсъдени възможности за обединяването им в общ продукт, който успешно да бъде популяризиран в сферата на туристическите услуги. Представена бе подобрена версия на интерактивната карта, изработена по проекта като основен продукт и източник на туристическа информация за дунавските региони.Проект TRANSDANUBE - Устойчив Транспорт и Туризъм по поречието на река Дунав има за цел развитието на устойчивата мобилност по поречието на река Дунав чрез насърчаване използването на алтернативни видове транспорт – влак, автобус, колело и кораб и разпространение на концепцията за устойчиво развитие на туризма в целия Дунавски регион. Финансиран по програма Транснационално сътрудничество Югоизточна Европа, TRANSDANUBE е международен проект с 14 финансови партньора от 6 страни и повече от 35 свързани стратегически партньори и наблюдатели.TRANSDANUBE допринася за постигане на целите на Европейските политики и стратегии, особено за изпълнението на Европейската стратегия за Дунавски регион. Изпълнението на проекта ще продължи до септември 2014 г.Повече информация за проекта можете да намерите на: www.transdanube.euНазад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин