Профил на купувача

АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

05.12.2017

Документи във връзка с обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държавна собственост"

Ако срещате трудности при директното отваряне на PDF документите с Internet Explorer, трябва да включите опцията Compatibility View от настройките на браузъра.
Ако пак не можете да отворите директно някой от файловете, първо го изтеглете локално и после го отворете. Това може да стане с натискане на десен клавиш на мишката върху документа и избор на опцията "Запис на връзката като...", "Save target as..." или подобна според използвания браузър, запис на документа и последващо отваряне от папката, където е записан.


Заповед №РД3003/3/05.12.2017г. за публикуване на обява за събиране на оферти за възлагане на общ. поръчка с предмет:"Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държ. собственост"

ОБЯВА №РД3003/3/05.12.2017г. за общ. поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:"Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държ. собственост" - скан.оригинал

Приложения към обявата: комплект необходими документи по образец за офертата за участие в процедурата

ПРОТОКОЛ от заседанието на 13.12.2017г. на Комисията, определена със Заповед №РД3004/6/11.12.2107г. на Областен управител на Област Видин за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за възлагане на обществената поръчка - ск. оригинал.


Договор №РД3204/20 от 22.12.2017г. за предоставяне на услуга с предмет: "Осъществяване на охрана със сигнално охранителни системи, видео наблюдение и жива сила на сгради и имоти, държ. собственост" с класирания участник "Сова-7" ЕООД



Назад към АРХИВ - ОБЯВИ за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

2018 Всички права запазени © Област Видин