Пресцентър

Новини

Облекчава се процедурата по изплащане на обезщетения за отчуждените имоти засегнати от обект Модернизация на път I-1 (Е-79) "Видин - Ботевград" на територията на община Видин и община Грамада

15.10.2020

От физическите и юридическите лица няма да се изисква актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията. Правоимащите лица ще попълват декларация по образец, с която лично ще декларират наличието или липсата на вещни тежести върху отчуждените имоти. Областна администрация Видин ще извършва служебни проверки за достоверността на декларираните данни.
Дадена е възможност на физическите лица при липса на нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума, да бъде представен документ от нотариус в оригинал удостоверяващ дела и размера на обезщетението, на съответното лице.

Новия набор документи може да намерите тукНазад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин