Пресцентър

Новини

Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания проведе заседание

28.04.2021

Днес, под председателството на областния управител на Видин Момчил Станков, се проведе заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания. На срещата бе обсъдена епизоотичната обстановка по отношение заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците на територията на страната и Европа.
Представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин представиха анализ на разпространението в страната по отношение на заболяванията АЧС и Инфлуенца по птиците. Данните отчитат значителен спад за заболяването АЧС, като през 2021г. няма регистриран случай при домашно отглеждани свине. Намалял е и броя на констатираните огнища при диви свине. От началото на 2021г. са регистрирани 156 случаи в сравнение с 533 за 2020г. Добрата новина за областта, по отношение на африканската чума по свинете, е че вече от м. март община Видин попада в списъка на 20 общини от 9 области в страната, за които ЕК облекчи ограниченията при производството и търговията на свине и свинско месо. На територията на областта няма регистриран случай на Инфлуенца по птиците. Запазват се превантивните мерки и по отношение на двете заболявания за недопускане разпространението им в област Видин.
На заседанието, на което присъстваха и представители на общините от област Видин бе акцентирано на отговорностите и задълженията на представителите на местната власт по отношение информираност на стопаните за регистрация на животновъдните обекти. Изпълнението на законовите мерките при регистрирането на животновъдни обекти – лични стопанства е в основата на процеса по прекатегоризиране на съответните територии от страната в зони с по-нисък риск за АЧС. На присъстващите общински представители бе предоставена информация по компетентност от Плана за контрол и предотвратяване разпространеното на заболяването африканска чума по свинете в Република България за периода 2021-2023г., приет с решение №313/09.04.2021г. на Министерски съвет.
На заседанието бе взето решение да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии по отношение заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците, продължаване на разяснителната кампания сред населението по места, както и набелязването на мерки по превенцията и недопускане разпространеното на заболяванията на територията на нашата област.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин