Пресцентър

Новини

Изготвянето на Стратегия на област Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите бе обсъдено в работен формат

21.07.2021

В Областна администрация Видин се проведе работна среща на Областния оперативен екип за планиране на политиките и дейностите за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите в област Видин за периода 2021-2030г. Обсъдени бяха  организацията и начина за изготвяне на Областна Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) и Общинските планове за действие, събирането и предоставянето на необходимите данни за изготвянето на анализа на ситуацията в областта. Участие в срещата, водена от заместник областния управител Илия Каменов, взеха представители на: общините от областта, ОД на МВР, Дирекции „Бюро по труда“, Регионалната здравна инспекция, Комисия за защита от дискриминация, Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Статистически изследвания“.
На проведената среща бяха обсъдени подробно стъпките по разработването на Стратегията, като за целта Пролет Георгиева, главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация, представи презентация и разясни отговорностите на всяка от институциите в разработването на документа. Тя отбеляза, че това е документ, който ще даде насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Стана ясно, че срокът за изготвяне на Областната Стратегия и Общинските планове за действие е до края на месец септември.
В заключение заместник областният управител Илия Каменов подчерта, че очаква отговорно отношение от всички и акцентира на това, че Плановете на общините следва да  бъдат конкретни и детайлизирани, отчитащи местната специфика и нужди, с подробен финансов разчет. Той обърна внимание и на това, че Общинският план за действие следва да бъде приет на заседание на съответния Общински съвет.
След като бъде изготвена, Областна Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030г.) ще бъде разгледана на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и предложена за утвърждаване от  областния управител на област Видин.

 Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин