Услуги и дейности

Да изчистим България заедно

МЕСТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И КООРДИНАТОРИ ЗА ОБЛАСТ ВИДИН
ЗА КАМПАНИЯТА
"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" – 15 СЕПТЕМВРИ 2018г.,Координатор за област Видин през 2018г.:
Богдана Кирилова - Главен експерт, отдел РРУПП, Областна администрация – Видин
сл. тел. 094 60 57 47; моб.тел.: 0885 76 10 34
ел. поща: b.kirilova@vidin.government.bg

• Община Белоградчик

Координатор за община Белоградчик – Будьони Тодоров, Директор Дирекция, моб.тел. 0877 88 12 69, ел.поща: kmet@belogradchik.bg

Места за почистване:
"Лятно кино" – алея;
Младежки дом – алея на здравето;
ул. "Дворянова – Крепост "Калето";
ул. "Ив. Срацимир" – ул. "Л.Стрелков";
ул. "Цар Иван Асен" – бул. "Съединение" – ул."Хр. Смирненски";
ул. "Васил Левски" – МБАЛ "Професор доктор Георги Златарски" – ул."Хр. Ботев".


• Община Бойница

Координатор за община Бойница - Виолета Цанкова, Главен специалист "ТД", моб. тел. 0886 67 33 12, ел.поща: boinica@mail.orbitel.bg

Места за почистване:
В община Бойница ще се почистват гробищните паркове в населените места на общината.


• Община Видин

Координатор за община Видин - Владислава Цекова, Главен експерт "Екология и управление на отпадъците", моб. тел. 0899 12 35 34, ел.поща: kmet@vidin.bg

Места за почистване:
Крайдунавски парк - участъка от Речна гара до Колодрума и района около крепостта "Баба Вида";
Парк "Владикина бахча" – гр.Видин;
Парк "Нора Пизанти" - гр.Видин;
Парк "Рова"- участък от ул."Антон Страшимиров" до ул."Михалаки III Шишман"– гр.Видин;
Зелена площ на кръстовището ул."Широка" и ул."Христо Ботев";
Детски площадки в кварталите на гр. Видин.


• Община Грамада

Координатор за община Грамада – Даниела Велкова, Старши специалист "Екология", моб.тел. 0885 26 71 75, ел.поща: obstina_gramada@abv.bg

Места за почистване:
Централен градски парк;
Двора на СУ "Христо Ботев" – гр.Грамада;
Двора на ДГ "Тодор Титуренков" – гр.Грамада;
Парка около църквата и ул."Г. Димитров" – гр.Грамада.


• Община Димово

Координатор за община Димово - Наталия Кръстева, Главен експерт "ЧРЕ", моб. тел. 0885 52 47 97, ел.поща: obstina_dimovo@abv.bg

Места за почистване:
гр.Димово – местността "Доброглед";
с.Арчар – местността "Горняка" (отбивка на път "Видин-Лом");


• Община Макреш

Координатор за община Макреш - Пепи Велков, Ст.специалист ОМП и ГЗ, моб. тел. 0879 63 90 08, ел.поща: makresh@b-trust.org

Места за почистване:
с.Макреш – изхода на селото в посока гр. Видин;
с.Макреш – изхода на селото в посока с. Цар Шишманово;
с.Макреш – пътя за гробищния парк, покрай р. Видбол;
с.Вълчек – пътя за гробищния парк;
с.Вълчек – изхода на селото в посока гара Макреш;
с.Вълчек – площада на селото;
с.Толовица – района на язовир Рабиша откъм с. Толовица;
с.Толовица – изхода на с. Толовица в посока с. Макреш;
с.Цар Шишманово – местността "Делниците" на изхода за с.Макреш;
с.Цар Шишманово – площада на селото;
с.Цар Шишманово – гробищния парк;
с.Подгоре – изхода за с. Раяновци;
с.Подгоре – пътя за гробищния парк покрай речното корито;
с.Раковица – изхода за с. Старопатица;
с.Раковица – изхода за с. Киреево;
с.Раковица – площада на селото;
с.Киреево – изхода на селото в посока гр. Кула;
с.Киреево – района пред читалището;


• Община Ново село

Координатор за община Ново село - Иван Базов, Директор дирекция "Специализирана администрация", моб. тел. 0896 10 41 00, ел.поща: obshtina-novoselo@abv.bg

Места за почистване:
с.Ново село – площадно пространство, парк, детска площадка;
с.Ново село - читалище, пенсионерски клуб, района на сградата на общината;
с.Ново село - ул."Никола Петков";
с.Ново село - района на Пощата;
с.Ново село - районите около сградите на ЦНСТД 2,3 и ЦНСТД 1 и ПЖ;
с.Ново село - района на общински блок №3;
с.Ново село - районите на храмове "Св. Николай" и "Успение Богородично";
с.Неговановци - площадно пространство и пространство около сградата на общината;
с.Неговановци - пространството около училището и детската градина, пенсионерски клуб, читалище;


• Община Ружинци

Координатор за община Ружинци - Евтим Евтимов, Директор Дирекция "СА", моб.тел. 0884 01 48 32, ел.поща: rujinci@abv.bg

Места за почистване:
Двора и околните пространства на СУ "Н. Й. Вапцаров", ДГ. "Изгрев" и Спортен комплекс в с. Ружинци;
Двора и околните пространства на СУ "Н. Й. Вапцаров", ДГ. "Палавници" и Спортен комплекс в с. Дреновец;
Двора и околните пространства на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ДГ "Щурче" в с. Бело поле;


• Община Чупрене

Координатор за община Чупрене - Георги Груев, Главен специалист "Екология", стац. тел. 09327 25 80, ел.поща: ob_chuprene@abv.bg

Места за почистване:
Участък от пътя "Горни Лом – Фалковец";
Участък от пътя "Чупрене – местността "Орля";
Участък от пътя "Върбовски кантон - Върбово - Репляна - Долни Лом";
Места за отдих край пътищата "Долни Лом - Средогрив", "Върбово - Върбовски кантон" и "Чупрене - Търговище".


Информация как да организирате акция по почистване можете да намерите Тук

2018 Всички права запазени © Област Видин