Пресцентър

Новини

17 заверки Апостил е поставила Областна администрация Видин от началото на годината

08.01.2019

„Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации“ е нова услуга за областните администрации, която се предлага считано от 1 януари 2019 г. Това стана възможно след  изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове през октомври 2018 година.
Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от Правителството за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
За услугата се подава заявление в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Видин. Представя се в оригинал документа, който следва да се завери с Апостил, оформен с реквизитите на общинската администрация, която го е издала /документите трябва да имат в оригинален вид заверка с т. нар. „правоъгълен щемпел за чужбина“ , положен до щемпела кръгъл печат на съответната община и подпис на оправомощеното, да извършва тази заверка в общината, длъжностно лице/.  Важно е гражданите да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.
Услугата Апостил се заплаща, като заплащането може да бъде в брой или чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване. Възможно е и плащане по банков път. Срокът за изпълнение на услугата е до три работни дни, като Областна администрация Видин се стреми да постави Апостила още в рамките на същия работен ден, за да улесни максимално потребителите на административни услуги.
До момента в администрацията са постъпили 10 заявления за поставяне на 17 заверки Апостил, всичките от които изпълнени.
Заверените с Апостил документи се ползват в чужбина и се представят пред различни институции, в зависимост от законодателството на съответната страна.
За държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година Апостилът освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата – страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представи документът.
Областните администрации удостоверяват с Апостил документи издадени от кметовете и общинските администрации, в по-голямата си част това са документи по гражданско състояние - акт за раждане, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др. До края на 2018 г. заверката Апостил на същите документи се е извършвала само от Министерство на външните работи.
Услугата „Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации“ се предоставя вече в 28 областни администрации, а не само на едно място, което е улеснение за гражданите, които не трябва да пътуват до столицата за заверката. В Областна администрация Видин могат да се заверяват не само документи на общините на територията на област Видин, а на всички общини в страната.
Децентрализирането на услугата Апостил е насочено към подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на заверки на документи с Апостил за гражданите и бизнеса.
До края на миналата година всеки, който е имал нужда от тази услуга е трябвало да пътува до София или да ползва услугите на посредник. С промяната се намалява не само времето, но и разходите за гражданите и бизнеса.

 

 

 

 Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин