TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

>

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
20.03.2018 г.
СКРЪБНА ВЕСТ
Напусна ни Елка Георгиева
 
14.03.2018 г.
Албена Георгиева: Пробивът на дигата в района на село Иново е изцяло ограничен, обстановката в Брегово бавно се нормализира
Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, отговоря на изискванията на Наредба №9/2001 г.
 
13.03.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева: Резултатите от изследванията на питейната вода в Брегово са в норма
Земеделските стопани ще бъдат компенсирани за нанесените щети
 
13.03.2018 г.
Албена Георгиева участва в церемонията по отбелязване на 170-та годишнина от Унгарската революция
Събитието се проведе пред паметната плоча на Лайош Кошут в град Видин
 
03.03.2018 г.
Поздравителен адрес от Областния управител на област Видин по повод 3 март
Отбелязваме 140 години от Освобождението на България
 
02.03.2018 г.
Във Видинска област няма населени места без ток, пътищата са проходими при зимни условия
 
01.03.2018 г.
Областна администрация Видин подкрепи благотворителна кауза за изработване и продажба на мартенички
Възпитаници на СУ „Св. Св. Кирил и Методии“ участват в инициативата, която се провежда под егидата на ЮНЕСКО
 
27.02.2018 г.
Информация
Републиканските пътища на територията на област Видин са проходими при зимни условия. Навсякъде се извършва непрекъснато снегопочистване.
 
26.02.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева: Движението в областта е затруднено, извършва се постоянно снегопочистване
 
21.02.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева: Лицензирани превозвачи от област Видин остро протестират срещу блокирането на международен път Е-79
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация