TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

>

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
21.02.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева: Лицензирани превозвачи от област Видин остро протестират срещу блокирането на международен път Е-79
 
19.02.2018 г.
Областният управител участва в церемонията посветена на 145-годишнината от обесването на Васил Левски
Паметта на Васил Левски бе почетена с венци и цветя
 
16.02.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в патронния празник на Математическата гимназия
Областният управител на Видин Албена Георгиева поднесе цветя пред паметника -мавзолей на Екзарх Антим Първи
 
16.02.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител: Туризмът е приоритетен отрасъл за развитието на област Видин
Областният управител присъства на 35-то издание на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“ 2018г.
 
14.02.2018 г.
Албена Георгиева поздравява лозарите и винарите от Видинския край по повод Трифон Зарезан
 
13.02.2018 г.
Албена Георгиева присъства на срещата на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки на ЕС „Туризъм и икономически растеж“
 
12.02.2018 г.
Албена Георгиева участва в церемонията по връчване на наградата „Бялата птица“ за значим обществен принос
Наградата бе връчена на кмета на община Ружинци Александър Александров
 
12.02.2018 г.
Комисията по заетост обсъди и съгласува предложенията за държавен план-прием за учебната 2018/2019 за училищата в областта
 
07.02.2018 г.
Албена Георгиева: Призовавам значимата гражданска кауза за магистрален път да не бъде използвана за политически цели
Областният управител даде пресконференция във връзка с незаконното затваряне на международен път Е-79.
 
07.02.2018 г.
Анкетно проучване на потребностите от работна сила
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация