TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

>

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
13.04.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави видинските пожарникари по повод 140-та годишнина на регионалната дирекция
Главен комисар Николай Николов награди 17 видински огнеборци
 
12.04.2018 г.
Асоциацията по ВиК - Видин прие Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД
 
05.04.2018 г.
Поздравителен адрес от Областния управител по повод Възкресение Христово
Нека заедно да съграждаме и работим, с разум и воля, с постоянство и вяра в името на нашия роден край.
 
28.03.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева се срещна с Главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи
 
23.03.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител на Видин: Републиканските пътища на територията на област Видин са проходими при зимни условия
Всички институции работят в пълен синхрон и координацията, и имат готовност за незабавна реакция при необходимост.
 
23.03.2018 г.
Актуализира се областният регистър „Военни паметници“
Предстои да бъде направено проучване за паметници на граничари на територията на област Видин
 
21.03.2018 г.
Областният управител на Видин въведе първи етап „Повишено внимание“ от Плана за провеждане на високите води на река Дунав
Това е превантивна мярка, чрез която се цели засилване на наблюдението на състоянието на дигите и корекциите на реките
 
20.03.2018 г.
СКРЪБНА ВЕСТ
Напусна ни Елка Георгиева
 
14.03.2018 г.
Албена Георгиева: Пробивът на дигата в района на село Иново е изцяло ограничен, обстановката в Брегово бавно се нормализира
Качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, отговоря на изискванията на Наредба №9/2001 г.
 
13.03.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева: Резултатите от изследванията на питейната вода в Брегово са в норма
Земеделските стопани ще бъдат компенсирани за нанесените щети
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация